Мартениците са символ на мир и любов, здраве и щастие. Те също така предвещават дълъг живот и защита от болести. Тази традиция се носи с гордост и се предава от поколение на поколение, като продължава да обединява българите в тяхната уникална култура и наследство.

Първото е да се прецени кога дадена ситуация е опасна и кога не!

За ситуациите, които не са опасни, ето няколко съвета и прозрения как правилно да говорите с ядосан човек.

Времето
бюлетин
Бюлетин
© 2022 – 2023 . ALL RIGHT RESERVED Chestno.bg. – Design by WAA LLC