Неразкритите митове и легенди на Цветница…

Цветница е един от най-цветните и вълнуващи празници в българския народен календар, отбелязван с голямо уважение и почит в цялата страна. Този празник, който съвпада с въвеждането на Исус Христос в Йерусалим, е изпълнен с множество традиции и обичаи. Но… И с неразкрити митове и легенди, които добавят още повече мистика и очарование към него.

Честит празник на всички цветя!

Read More

Историята на Благовещение е разказана в Новия завет на Библията, особено в Евангелието от Лука.

Събитието се случва в Назарет, където архангел Гавраил се явява на Дева Мария. Той ѝ съобщава, че е избрана от Бог да роди Месията.

Въпреки първоначалния си страх и недоумение, Мария приема Божия план.

На 3 март 1878 година е подписан Сан Стефанският мирен договор, който слага край на Руско-турската война и определя новите граници на България. Според договора се създава Българско княжество, което обхваща значителни територии на Балканския полуостров, макар и под суверенитета на Османската империя.

Този акт е възприет като историческа победа и начало на възраждането на българската държавност.

Времето
бюлетин
Бюлетин
© 2022 – 2023 . ALL RIGHT RESERVED Chestno.bg. – Design by WAA LLC