Browsing: секс

Петима философи за философията на секса. Много философи обаче са отделили време на въпроси, свързани със секса и сексуалността. Техните възгледи могат да ни помогнат да поставим под въпрос нашето разбиране за нещо, което повечето хора смятат, че човечеството е разбрало преди много време.