Browsing: траки

Липсващите брънки изкушават много изследователи да реконструират историята.

Разбира се, има данни за рязка промяна в картината на Балканите в края на медно-каменната епоха.

Тракийската писменост е най-старата в света!