Browsing: българия

На 3 март 1878 година е подписан Сан Стефанският мирен договор, който слага край на Руско-турската война и определя новите граници на България. Според договора се създава Българско княжество, което обхваща значителни територии на Балканския полуостров, макар и под суверенитета на Османската империя.

Този акт е възприет като историческа победа и начало на възраждането на българската държавност.

Северното сияние, известно още като аурора, е едно от най-вълнуващите и мистериозни природни явления. Този феномен се наблюдава в близост до полюсите, но рядко може да бъде видян и на по-ниските ширини, както го видяхме и в България. Преимуществено северното сияние се наблюдава в близост до Северния полюс (Северна аурора) и южно от Южния полюс (Южна аурора).