Browsing: ядосани

Първото е да се прецени кога дадена ситуация е опасна и кога не!

За ситуациите, които не са опасни, ето няколко съвета и прозрения как правилно да говорите с ядосан човек.