Browsing: токсичност

Въпреки че бихме искали да мислим, че нашето детство няма много влияние върху нас, истината е, че то ни формира по много начини.
Нещата, които преживяваме като деца, могат да ни накарат или да ни нарушат да продължим напред.

Вижте кои са 7- те неща, които необичаните дъщери пренасят във връзките си…

Може би това е онзи колега… Този, който изглежда винаги разпространява негативни коментари…

Или може би имате член на семейството, който винаги се опитва да предизвика драма? Открито е безочлив и неуважителен към другите и активно се опитва да настройва хората един срещу друг…