Browsing: река мисисипи

10 пъти хората са се забърквали с природата и това е имало обратен ефект…

Историята е изпъстрена с примери, как нашето непълно познание на природните системи е довело до съмнителни интервенции с непредвидени — и понякога катастрофални — последици.