Browsing: Парето

Законът на Парето: Намалете работното си натоварване с правилото 80/20. С принципа можете да намалите натоварването си и да се по-успешни. 

Правилото 80/20 гласи, че 80% от резултатите могат да бъдат постигнати чрез 20% от нашите усилия.