Browsing: изследване

Оптичните илюзии играят върху пристрастията на мозъка, като го подмамват да възприема образите по различен начин от това, което са в действителност.

Разкрито е ключово мозъчно правило управляващо съзнанието…

Много култури и легенди по света свързват дадени животински поведения с предстоящи земетресения. Например, в Япония се вярва, че като се види необичайното поведение на рибите или като тяхното количество се увеличи в района на залива на острова Камчатка, може да предскаже предстоящо земетресение. Също така, в Китай се счита, че поведението на животни като змии, патици и други може да предсказва приближаващи се земетресения.