Browsing: жени

Юрти и животни. Коне и мечове. Първите дни на Монголската империя се характеризират с битки, завоевания и бърза експанзия. Това е така, заради хората управлявани от Чингис Хан до господство на най-голямата империя в света.

Но великият хан не е управлявал сам!

Наблюденията на скорошни и съвременни общества за търсене на храна, предоставят преки доказателства за участието на жени в лова.

Неравенството между мъже и жени спортисти е резултат не от присъщи биологични различия между половете, а от пристрастия в начина, по който те се третират в спорта.

Самите жени не знаят какво искат и затова постоянно създават проблеми там, където ги няма. Драмата е в кръвта на дадени дами