Browsing: fuck

Един от най-популярните митове за нейния произход е свързан с древна Англия…

Членовете на кралското семейство трябвало да получат разрешение от краля, за да се занимават с полов акт. Този народен разказ предполага, че думата “F.U.C.K.” произлиза от абревиатурата “F.U.C.K.”, която означава “Fornication Under Consent of the King”.