Browsing: Chandrayaan-3

Подобни опасности и неочаквани препятствия поставят на изпитание мисиите и изискват внимателно планиране и прецизно управление от наземните екипи.