Browsing: Ad Hominem

Ad hominem (на латински „към човека“), съкратено от argumentum ad hominem, е термин, който се отнася до няколко вида аргументи. Повечето от които са грешни. Обикновено този термин се отнася до реторична стратегия. При нея говорещите атакуват характера, мотива или някакъв друг атрибут на лицето, който води аргумент.

Вместо да атакува същността на вашия аргумент.

Но, какво всъщност е Ad Hominem?