Browsing: турция

Най-старият десерт в света

За да разберем това, трябва да се върнем в древния Близък изток…

Регион, който днес обхваща страни като Турция, Армения и Ирак. В периода от преди около 6000 години до VII век. Макар да не е известно точно кога, в някакъв момент от този период се формира традиция, свързана с акостирането на Ноевия ковчег.

Според легендата, след като ковчегът акостира на планината Арарат в Турция и потопът отстъпва. Ной и семейството му отбелязват събитието, приготвяйки ястие, наподобяващо каша, от остатъците на кораба. Така се ражда ашуре, известно и като „Ноевият пудинг“.