Browsing: мотивация

Съвсем нормално е да имаме периоди, в които да се чувстваме без вдъхновение. Ключът към излизане от това състояние е да знаете какво можете да направите, когато се окажете в него. 

Ако просто седите безучастно, може да останете без вдъхновение за много по-дълго време. 

Как да върнем вдъхновението, когато се е изпарило?