Browsing: коледа

Зад тази вълшебна обстановка стои една неразказана история – легендата за Коледа, която нямаме възможността да чуем често…

Тази история не е известна на мнозина, но тя има корени в дълбоката история на човечеството и влиянието на различни култури и религии върху Коледния празник…

Обичаи, които ни следват още от пра-стари времена и ще бъдат спазвани и след нас.

Бъдни вечер е с различна енергия, тази вечер се усеща като най-уютна, най-силна, най-семейна! Самото име на този ден произхожда от бдение или бъднини, а както знаем, думите са сила и енергия, която се сбъдва рано или късно!

Раждането на Исус Христос се отбелязва от милиони хора по света с коледни тържества на 25 декември. И все пак повечето учени са съгласни, че той не е роден на този ден.

Коледа, Рождество Христово е един от най-дългоочакваните празници и можем да се обзаложим, че нямахте представа, че има места по света, където е забранена.