Browsing: детство

Въпреки че бихме искали да мислим, че нашето детство няма много влияние върху нас, истината е, че то ни формира по много начини.
Нещата, които преживяваме като деца, могат да ни накарат или да ни нарушат да продължим напред.

Вижте кои са 7- те неща, които необичаните дъщери пренасят във връзките си…

Ако сте претърпели травма в детството, може ли това да причини проблеми, когато сте възрастен? Ако не излекувате раните, свързани с тази травма, може ли това да повлияе на вашите взаимоотношения като зрял човек?