Browsing: архологически находки

Миналото се крие под краката ни и в гените ни. Всяко ново откритие от миналите хилядолетия разкрива колко напреднали са били хората през вековете. Инструменти, изработени съкровища или ДНК в нашите заровени останки…