Browsing: Чингис Кан

Юрти и животни. Коне и мечове. Първите дни на Монголската империя се характеризират с битки, завоевания и бърза експанзия. Това е така, заради хората управлявани от Чингис Хан до господство на най-голямата империя в света.

Но великият хан не е управлявал сам!