Browsing: русия

На 3 март 1878 година е подписан Сан Стефанският мирен договор, който слага край на Руско-турската война и определя новите граници на България. Според договора се създава Българско княжество, което обхваща значителни територии на Балканския полуостров, макар и под суверенитета на Османската империя.

Този акт е възприет като историческа победа и начало на възраждането на българската държавност.